Polityka prywatności

                                                     Drogi Użytkowniku!

Dbamy o prywatność Klientów i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie 25.05.2018 roku.

                                                     POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.włoczkowyrajbymarigold.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Małgorzata Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARIGOLD Małgorzata Wierzbicka z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmońskiego 6/64, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5261436360, REGON: 362174900, zwana dalej MARIGOLD.

                                                          § 1 Jak zbieramy dane?

1. MARIGOLD zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.  Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

         a. rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

         b. składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

         c. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

          a. adres e-mail;

          b. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu lub mieszkania, kraj

          c. imię i nazwisko;

          d. numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
           a. adres e-mail;         

           b. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu lub mieszkania, kraj

           c. imię i nazwisko;

           d. numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: Nazwę firmy i NIP

7.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta.

9. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

                                                        § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie realizującej dostawę towarów

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul.  Kanclerska 15).

4. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail MARIGOLD będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Dane klienta mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym z usług których korzystamy, poza wymienionymi w punktach 1-3. 

            a. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
            b. podmiot zapewniający obsługę rachunkowo-księgową

                                                         § 3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie

            a. umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
            b. obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
            c. zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
            d. umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
            e. prawnie uzasadniony interes sklepu internetowego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

                                                           § 4 Mechanizm cookies

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy (komputer, telefon), jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookie umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu.

2. MARIGOLD wykorzystuje pliki cookies w celu

            a. zapamiętania informacji o sesji

            b. statystycznym

            c. marketingowym

            d. udostępniania funkcji sklepu

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.  

4. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. MARIGOLD nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące

                                                           § 5 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez MARIGOLD za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

3. MARIGOLD zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. MARIGOLD może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez MARIGOLD roszczeń od danego Klienta.

5. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego, Newsletera Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

6. Przetwarzając dane osobowe MARIGOLD stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL

Opublikowano dnia 20 maja 2018


 

 

 


 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl